• Życzenia Wielkanocne
  • Obniż koszty i skróć czas inwentrayzacji
  • Jak szybko przygotować Świadectwa
  • Przygotowanie Świadectw i Arkuszy Ocen
  • iDziennik Premium
  • iDziennik


iDziennik to nowoczesne narzędzie wspomagające realizację funkcji dydaktycznej i wychowawczej szkoły, ponieważ usprawnia przepływ informacji wewnątrz szkoły oraz między szkołą a domem ucznia.

Główne założenie, jakie dominowało przy projektowaniu systemu iDziennik było takie, aby mógł on w pełni zastąpić tradycyjny dziennik lekcyjny. Z dniem 16 lipca 2009 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej*, placówki oświatowe mogą prowadzić dokumentację szkolną w formie elektronicznej, a tym samym całkowicie zrezygnować z papierowej formy dziennika lekcyjnego na rzecz elektronicznej.

iDziennik spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu MEN, w szczególności:
  • gwarantuje możliwość jednoznacznego identyfikowania osoby wprowadzającej lub modyfikującej dane,
  • umożliwia rejestrację historii wszystkich wprowadzanych zmian w dzienniku wraz z informacją o osobie wprowadzającej bądź modyfikującej dane,
  • zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

* iDziennik jest zgodny z wymaganiami § 20a Rozporządzenia MEN z dnia 16 lipca 2009 roku, zmieniającego rozporządzenie z 2002 roku, w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania.
Nowa nazwa spółki: Wolters Kluwer SA
Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 października 2013 r. spółka Wolters Kluwer Polska S.A. zmienia swoją siedzibę i nazwę spółki.
Pokaż więcej »

Zapraszamy do lektury artykułu "iDziennik zmienił komunikację w szkole"
Dziennik elektroniczny wspomaga realizację funkcji szkoły, usprawniając przepływ informacji w placówce i komunikację z rodzicami. Mimo to jego implemen­tacja przebiegała z oporami. Wieloletnie nawyki kadry nauczycielskiej, opór wynikający z braku zaufania do rozwiąza­nia elektronicznego on-line i wreszcie niepewność nauczycieli co do własnych kompetencji w posługiwaniu się nowym narzędziem - to podstawowe przyczyny przeszkód wdrażania.
Pokaż więcej »