Zaloguj się »

Progman iDziennik spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu MEN, w szczególności:  

  • gwarantuje możliwość jednoznacznego identyfikowania osoby wprowadzającej lub modyfikującej dane,
  • umożliwia rejestrację historii wszystkich wprowadzanych zmian w dzienniku wraz z informacją o osobie wprowadzającej bądź modyfikującej dane,
  • zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.