Zaloguj się »

Wersja mobilna

System Progman iDziennik w wersji mobilnej został wzbogacony o Panel Lekcyjny, z którego można przejść do widoku systemu w tzw. wersji pokoju nauczycielskiego

Panel lekcyjny, został podzielony na moduły:

  • Mój grafik – w którym znajduje się plan lekcji zalogowanego nauczyciela na dany dzień
  • Sprawdziany - w module tym nauczyciel może wprowadzić sprawdziany czy prace klasowe, jakie zaplanował dla danej klasy
  • Plan lekcji – który zawiera plan zajęć danej klasy, do której aktualnie jest zalogowany nauczyciel
  • Obecność - pozwala na sprawdzenie obecności uczniów na lekcji, gdzie domyślnie wszyscy uczniowie są obecni
  • Tematy - nauczyciel może wpisać temat lekcji, którą prowadzi z daną klasą
  • Oceny – moduł do wprowadzania ocen oraz ich kategorii
  • Uwagi - moduł do wprowadzania uwag uczniom
  • Prace domowe - moduł ten służy do wprowadzania przez nauczyciela prac domowych